Chuyển tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức, Bồ Đào Nha sang VFS Global

Ngày 20/02/2019, Tổng Lãnh Sự Quán Đức thông báo chuyến tiếp nộp hồ sơ xin visa Đức, hồ sơ xin visa Bồ Đào Nha cho Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thục VFS Global.

Chuyển tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức, Bồ Đào Nha sang VFS Global

Chuyển tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức, Bồ Đào Nha sang VFS Global

Kể từ ngày 20/02/2019, hồ sơ xin cấp visa Schengen của Đức và Bồ Đào Nha do Đức kiêm nhiệm (cho thời gian lưu trú tối đa 90 ngày) có thể được nộp qua các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực VFS Global tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và từ ngày 25/03 tại Đà Nẵng – không phụ thuộc vào nơi Quý vị sinh sống.

Thông tin chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh về các dịch vụ của VFS Global và địa chỉ các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cũng như về việc đặt lịch hẹn nộp hồ sơ, Quý vị có thể tham khảo trên trang web của VFS Global tại địa chỉ: https://www.vfsglobal.com/Germany/Vietnam/

Ngay từ thời điểm này, Quý vị có thể đặt lịch hẹn trên trang web của VFS để nộp hồ sơ xin visa Đức xin thị thực Đức và thị thực Bồ Đào Nha tại các Trung tâm tiếp nhận ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho khoảng thời gian từ ngày 20/02/2019. Tại Đà Nẵng, từ ngày 20/02/2019, Quý vị có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ qua Trung tâm VFS cho khoảng thời gian từ ngày 25/03/2019.

Việc chuyển tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức, Hồ sơ xin visa Bồ Đào Nha nhằm giảm tải cho phòng Lãnh sự quán Đức, Bạn vẫn có thể nộp hồ sơ xin visa Đức tại Lãnh sự quán Đức và VFS Global, hồ sơ xin visa Đức vẫn như cũ.

Lưu ý: Quý khách muốn xin visa Đức dài hạn cho thời gian lưu trú hơn 90 ngày (VD: với các mục đích đoàn tụ, học đại học, làm việc, trông trẻ hoặc học nghề tại Đức) vẫn phải được nộp trực tiếp tại Lãnh sự quán Đức cho tới khi có thông báo khác. Đối với những loại visa Đức dài hạn, cho đến nay, Lãnh sự quán Đức chưa tiến hành hợp tác với VFS Global. Quý vị có thể đặt lịch hẹn nộp hồ sơ trên trang web của các Tổng Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam (www.vietnam.diplo.de) như từ trước tới nay.

Lãnh sự quán Đức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vui mừng thông báo: Nhờ việc chuyển khâu tiếp nhận hồ sơ xin visa Đức ra đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài nên tình trạng phải chờ đợi lâu để đặt được lịch hẹn sẽ không còn và qua đó đảm bảo được một dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Bạn vui lòng liên hệ Viber, Zalo, whatsapp 0903.709.178 – 0966.089.350 để biết thêm thông tin!

Xin cảm ơn!

>>>> Bạn có Visa Schengen sẽ được du lịch những quốc gia nào?