Lệ phí xin visa Nhật Bản

Lệ phí xin visa Nhật Bản là chi phí hành chính của Lãnh sự quán Nhật Bản quy định cho việc xử lý đơn xin cấp thị thực  của bạn. Lệ phí xin visa Nhật Bản phụ thuộc vào từng loại visa.

Lệ phĩ xin visa Nhật Bản là khoản phí bạn phải trả cho Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Ban hay Đại Sứ Quán Nhật Bản để được mở hồ sơ xin visa Nhật Bản. Tùy theo tỉ giá Yên Nhật và tiền Việt Nam mà mỗi năm sẽ có Lệ phí xin visa khác nhau.

Bạn xin visa Nhật Bản cần nộp hồ sơ xin visa Nhật Bản tại Tổng Lãnh sự Quán Nhật Bản. Nhân viên lãnh sự sẽ nhận hồ sơ xin visa Nhật Bản và yêu cầu bạn bổ sung những giấy tờ cần thiết. Sau đó, hồ sơ của bạn sẽ được giữ lại để được xem xét. Bạn sẽ được nhận biên lai thông báo ngày trả kết quả visa Nhật Bản. Và ngay khi nhận Visa Nhật Bản bạn sẽ đóng lệ phí xin visa Nhật Bản theo bảng thống kê bên dưới.

Xin giới thiệu đến quý khách bảng lệ phí xin visa Nhật Bản áp dụng kể từ ngày 01/04/2016:

Đơn vị tiền tệ: VND

VISA NHẬT BẢN NHẬP CẢNH MỘT LẦN

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

550.000

Công dân Ấn Độ

150.000

Công dân Iran

910.000

VISA NHẬT BẢN QUÁ CẢNH

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

130.000

Công dân Ấn Độ

10.000

Công dân Iran

910.000

VISA NHẬT BẢN NHIỀU LẦN

Chung cho các trường hợp (Kể cả công dân Việt Nam)

1.090.000

Công dân Ấn Độ

150.000

Công dân Iran

1.820.000

Xem thêm: Lệ phí xin visa Nhật Bản 2023 đã được cập nhật mới.