Miễn thị thực Việt Nam cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Theo nghị quyết về việc miễn thị thực Việt Nam cho thành viên tổ bay các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam…

Miễn thị thực Việt Nam cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Miễn thị thực Việt Nam cho thành viên tổ bay hãng hàng không nước ngoài

Theo nghị quyết về việc miễn thị thực Việt Nam cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vừa được ban hành, Chính phủ đồng ý chủ trương miễn thị thực Việt Nam trên cơ sở có đi có lại cho thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam bao gồm: Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài không phân biệt quốc tịch trên các chuyến bay của hãng hàng không đó đến và đi từ Việt Nam; Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác để làm nhiệm vụ là thành viên tổ bay trên các chuyến bay đi từ Việt Nam; Thành viên tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đến Việt Nam trên các chuyến bay của hãng với tư cách là thành viên tổ bay, sau đó xuất cảnh Việt Nam như hành khách trên các chuyến bay thương mại hoặc bằng các phương tiện giao thông khác.

Khi nhập, xuất cảnh Việt Nam, thành viên tổ bay của các hãng hàng không được miễn thị thực Việt Nam cần xuất trình hộ chiếu quốc gia còn giá trị ít nhất 6 tháng, thẻ thành viên tổ bay còn giá trị và văn bản xác nhận của hãng hàng không nêu rõ nhiệm vụ của thành viên tổ bay trên các chuyến bay của hãng.

Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam có thể liên hệ đến dịch vụ làm công văn nhập cảnh Việt Nam. Công văn nhập cảnh Việt Nam giúp người nước ngoài nhận thị thực Việt Nam tại sân bay.

Nguon: baogiaothong.vn