Người mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng hộ chiếu như thế nào?

Khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh tại sân bay của Hàn Quốc và khi nhập hoặc xuất cảnh tại sân bay của Việt nam, người mang hai quốc tịch là Việt Nam và Hàn Quốc sử dụng hộ chiếu như thế nào?

Người mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng hộ chiếu như thế nào?

Người mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Việt Nam sử dụng hộ chiếu như thế nào?

 Theo quy định của Luật xuất nhập cảnh Hàn Quốc thì Người mang hai quốc (quốc tịch Hàn Quốc và quốc tịch nước ngoài) thì khi nhập hay xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc, nhất định phải sử dụng hộ chiếu của Hàn Quốc nhưng tại sân bay của nước ngoài, họ có thể sử dụng hộ chiếu nước ngoài hoặc hộ chiếu Hàn Quốc tùy ý.

Còn theo quy định về xuất nhập cảnh tại Việt Nam thì người mang hai quốc tịch trong đó có một quốc tịch là Việt Nam thì khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế của Việt Nam hoặc các cửa khẩu biên giới có thể sử dụng hộ chiếu của Việt Nam hoặc hộ chiếu của Hàn Quốc tùy ý.

Bà con có hai quốc tịch Hàn Quốc và Việt Nam lưu ý điều này để đảm bảo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh.

>>> Xem thêm: Thủ tục xuất nhập cảnh Hàn Quốc

Nguồn: phòng quản lý xuất nhập cảnh Tp. Hồ Chí Minh