Thí điểm cấp Visa điện tử Việt Nam cho người nước ngoài

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016 mới được ban hành, Chính phủ đã thống nhất việc thực hiện thí điểm cấp visa điện tử Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Thí điểm cấp Visa điện tử Việt Nam cho người nước ngoài

Thí điểm cấp Visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Cụ thể, Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 của Chính phủ nêu rõ, về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thực hiện thí điểm cấp visa điện tử Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, Chính phủ thống nhất việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Đồng thời, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp visa điện tử Việt Nam cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

Chính phủ chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết này trong chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Tại Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án và xây dựng lộ trình triển khai cấp Visa điện tử Việt Nam cho khách nhập cảnh vào Việt Nam. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 1/1/2017.

Trong báo cáo quý III/2016 tình hình thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ cho biết, triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ của Đề án; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng giao dịch điện tử trong thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời triển khai xây dựng hệ thống Visa điện tử Việt Nam đón nhận, xét duyệt, quản lý, kiểm tra và cấp thị thực.

Trước đó, kết luận hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch được tổ chức tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 9/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc để tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch.

Cụ thể,  về tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục xuất nhập cảnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì khẩn trương triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu; thực hiện từ ngày 1/1/2017.

Các Bộ Tài chính, Công an, Ngoại giao, VHTT&DL theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất áp dụng mức lệ phí thị thực nhập cảnh phù hợp; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho khách du lịch; các Bộ Ngoại giao, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực Việt Nam nhập cảnh, từ việc cung cấp thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục, đón tiếp, trả kết quả, giảm tối đa thời gian cấp thị thực.

Nguồn: ICTnews