Thỏa thuận về cấp visa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thỏa thuận về cấp visa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ được thực hiện bằng hình thức trao đổi công hàm có hiệu lực từ ngày 29/5/2016.

thõa thuận cấp visa giữa Việt Nam và Hoa kỳ

thõa thuận cấp visa giữa Việt Nam và Hoa kỳ

Theo quy định tại Thỏa thuận, công dân Việt Nam và Hoa Kỳ (mang hộ chiếu và giấy tờ đi lại thay thế hộ chiếu có ghi quốc tịch của các Bên) được cơ quan có thẩm quyền của Bên kia cấp visa có giá trị đến 01 năm, nhiều lần với các mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, hoặc làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Bên tiếp nhận và đáp ứng các điều kiện khác để nhập cảnh theo quy định của luật pháp của nước đến.

Thời gian tạm trú cho mỗi lần nhập cảnh của công dân Việt Nam và Hoa Kỳ được cấp visa đến 01 năm theo Thỏa thuận trên được xác định trên cơ sở mục đích nhập cảnh theo quy định của nước đến. Nhờ thõa thuận này, Việt Nam cấp visa Việt Nam 1 năm cho người Mỹ.

Trong trường hợp quý khách muốn làm visa Mỹ nhanh, quý khách có thể liên hệ với “Dịch vụ làm visa Mỹ gấp” của chúng tôi.

Nguồn: Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Xem thêm: