Xin nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài

Newyouth Tourism cung cấp dịch vụ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam hoặc người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài muốn quay lại quốc tịch Việt Nam.

Xin nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài

Lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam

Sau đây chúng tối xin giới thiệu sơ lược về điều kiện về hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam:

Công dân nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần có điều kiện gì?

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

đ) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam là là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.

b) Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được Nhà Nước ban tặng bằng khen, huân chương,…

c) Người xin nhập quốc tịch có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như những nhà khoa học, những cá nhân hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật,…

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Cơ quan nào  tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam?

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam:

– Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 141-143 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

– Số điện thoại: 083.829.7052

2. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Chủ tịch nước

3. Thời hạn giải quyết: 115 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những giấy tờ nào?

Theo quy định của Pháp Luật Việt Nam, một bộ hồ sơ xin nhập quốc tịch việt nam tiêu chuẩn gồm:

– Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

– Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.

– Bản khai lý lịch.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt Nam

– Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam: Bản sao Thẻ thường trú.

– Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam    – – Người xin nhập quốc tịch Việt Nam được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam thì phải nộp một số giấy tờ chứng minh điều kiện được miễn:

+ Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam phải nộp bản sao giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân.

+ Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam phải nộp bản sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

+ Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải nộp bản sao Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác hoặc giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam.

+ Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải nộp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc, được cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận về việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển của một trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao.

* Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài có trong các hồ sơ phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với người Việt kiều, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể liên hệ dịch vụ làm visa song tịch. Chúng tôi hỗ trợ Việt Kiều nhập quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch nước ngoài.

Thông tin liên hệ:

Ms Hạnh – Viber, Zalo +84.903.709.178 – Email: hanhnewyouth@gmail.com

Ms An – Viber, Zalo +84.966.089.350 – Email: nguyenhanhminhan87@gmail.com

Xin cảm ơn!